FF Hanstholm A/S


FF Hanstholm A/S er et selvstændigt datterselskab i
FF Skagen koncernen, som hermed har styrket sin samlede position på verdensmarkedet - og samtidig har sikret at Hastholm havn - side om side med Skagen havn - også i fremtiden forbliver en attraktiv landingsplads og afsætningskanal for fiskeriet i Norden.


Hafimeal fiskemelsprodukterne vil fortsat blive produceret på fiskemelsfabrikken i Hanstholm, som løbende vil blive moderniseret og implementeret i FF koncernens strukturer, herunder salg og logistik samt administrative systemer. Hanstholm fabrikken vil samtidig blive trimmet og integreret i FF koncernen etiske værdier og certificeringer på kvalitet, miljø, energi, bæredygtighed og fodersikkerhed ... en proces, der allerede er påbegyndt og som forventes afsluttet 2015.