Returvarer - Fiskemel og fiskeolie


Varerne tages normalt ikke retur, medmindre der konstateres fejl og mangler ved varen, som er forårsaget af FF Skagen.

Reklamation skal ske hurtigst muligt og senest 5 arbejdsdage efter varens modtagelse. Returnering af varer kan kun ske efter aftale med vor salgs- og ordreafdeling.


FF Skagen er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre direkte og indirekte tab, som ikke kan tilbageføres til varen, leveret af FF Skagen.