Fodersikkerhed


Foder er en selvskreven del af opdræt, både for fisk og landdyr. Hos FF Skagen er fodersikkerheden derfor alfa og omega - på alle niveauer.

Samtlige råvarer gennemgår omfattende modtagekontrol, før de indgår i forædlingsprocessen. Dette sikrer, at alle FF Skagen's produkter er garanteret salmonellafri og fremstillet af friske fisk.

Produktionen og forædlingen er underlagt strenge kvalitetsstyrings procedurer efter ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 med omfattende egenkontrol af samtlige processer fra råvare til færdigt produkt.

Hygiejnen lever op til de strengeste veterinære krav - og omfatter både fabriksindretning, produktionsprocesser, medarbejdernes påklædning og adfærd samt alle rengøringsprocedurer.

 

Produktsikkerhed

FF Skagen har udarbejdet udførlig sikkerhedsinformation til brugerne af vores produkter - til download fra denne side.