FF NSM


- letfordøjeligt næringskoncentrat til smågrise, laks og mink

FF NSM fiskemel er et proteinkoncentrat, fremstillet af friske fisk og forædlet i en skånsom proces, der bevarer fiskekødets oprindelige naturlige kvaliteter. FF NSM fiskemel er fyldt med næringsværdier, der ligger helt tæt op ad dyrenes naturlige føde. Med samme høje indhold af de essentielle aminosyrer og en uovertruffen let fordøjelighed


FF NSM kan anvendes i såvel vådfoder- som tørfoderblandinger. Kan også kombineres med FF Golden Oil. Resultatet er et fodergrundlag, der i smag og næringsværdier ligger meget tæt på specielt laks og ørreders naturlige føde.

FF NSM er garanteret salmonellafri.

Deklaration:

  Protein 69-72%
  Fedt Max 12%
  Vand Max 10%
  Salt Max 4,5%
  Aske 10-20%
  PH-Stat digestibility Min 88


Antioxidant min 150 ppm etoxyquin tilsat under produktion