Frisk fisk hver dag - året rundt


FF Skagen fremstiller fiskemel og fiskeolie til de mest ambitiøse foderproducenter og opdrættere over hele verden. Vores holdning til kvalitet starter ude på havet med kravet om førsteklasses råvarer. Friske fisk hver dag - året rundt, leveret af moderne, effektive og trofaste leverandører.

Fisken køles straks efter fangsten og forbliver nedkølet under transporten til den landes hos FF Skagen - klar til forarbejdning og forædling på vore computerstyrede procesanlæg. Alle landinger analyseres og godkendes før fisken indgår i produktionen af FF Skagens dokumenterede produkter. 

FF Skagen forædler årligt omkring 500.000 tons råfisk på fabrikkerne i Skagen og Hanstholm. Fisk som findes i danske farvande og hele vejen op til de nordligste fiskepladser i Atlanterhavet. FF Skagen bruger endvidere afskær fra filetfabrikker - især sildeafskær.

Det er FF Skagen's erklærede mål at udnytte råvarerne i havet omkring os langsigtet og bæredygtigt. FF Skagen anvender ikke fisk, som danske og internationale organisationer udpeger som truede arter. Råvarens kvalitet og renhed er grundlaget for vores succes. Vi har defor særligt fokus på miljøet - i havet, i lokalområdet og i produktionen. FF Skagen er miljø-certificeret efter ISO 14001:2004.

 

 


100% pure fish meal