FF Skagen - med respekt for vore omgivelser


FF Skagen er en miljøbevidst virksomhed, som arbejder aktivt, engageret og vedholdende med at reducere energi- og miljøbelastningerne fra virksomhedens drift til et absolut minimum. FF Skagen er certificeret efter ISO 14001 som dokumentation og retningslinier for en ambitiøs og vedvarende miljøstyring og ressourceoptimering.
 

Som et naturligt element i FF Skagens miljømæssige bestræbelser leverer vi al vores overskudsvarme fra produktionen til Skagen Varmeværk - til glæde for ikke blot miljøet, men i særdeleshed også for Skagens beboere.
Se hvor meget varme det bliver til her! (kræver Java).

Det er FF Skagens miljøpolitik ...

  • med respekt for virksomhedens betydning og placering i lokalsamfundet vedvarende at nedbringe lugtgenerne til acceptabelt niveau.
  • ud fra opstillede mål at nedbringe virksomhedens miljøbelastninger og ressourceforbrug. 
  • at højne kvaliteten af landede industrifisk og fiskeafskær for bedst mulig udnyttelse af ressourcerne  samt en minimering af miljøpåvirkningen fra virksomhedens drift.
  • at fremme medarbejderne energi- og miljøbevidsthed gennem oplysning, intern træning og uddannelse.
  • at foretage miljø- og energimæssige konsekvensvurderinger ved nyinvesteringer og større driftsomlægninger.
  • løbende at overvåge driftens miljø- og energipåvirkninger for at fastholde opnåede miljøforbedringer.
  • at overholde gældende lovgivning samt krav fra tilsynsførende myndigheder.
  • at offentliggøre FF Skagens miljø- og energipolitik og forbedringsmål.
  • at kommunikere åbent med myndigheder, kunder, leverandører og alle andre med interesse i miljøspørgsmål.